CG ZL Lì đá chữ nhật trắng GN 9p

CG ZL Lì đá chữ nhật trắng GN 9p

349.500